Falkušovce

Text hesla

Falkušovce — obec v okrese Michalovce v Košickom kraji v strede Východoslovenskej nížiny na agradačnom vale Ondavy, 103 m n. m.; 658 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1290 – 1300 ako Folkus, 1384 Falkus, 1773 Falkus, Falkasowcze, 1786 Falkusch, Falkussowce, 1808 Falkus, Falkussowce, 1863 – 1913 Falkus, 1920 Falkušovce. Do 19. stor. zemianska obec.

Archeologické nálezy z paleolitu, neolitu a zo staršej bronzovej doby.

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky barokovo-klasicistický Kostol nanebovstúpenia Pána (1779, rekonštruovaný 1927), synagóga (začiatok 20. stor.).

Text hesla

Falkušovce — obec v okrese Michalovce v Košickom kraji v strede Východoslovenskej nížiny na agradačnom vale Ondavy, 103 m n. m.; 658 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1290 – 1300 ako Folkus, 1384 Falkus, 1773 Falkus, Falkasowcze, 1786 Falkusch, Falkussowce, 1808 Falkus, Falkussowce, 1863 – 1913 Falkus, 1920 Falkušovce. Do 19. stor. zemianska obec.

Archeologické nálezy z paleolitu, neolitu a zo staršej bronzovej doby.

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky barokovo-klasicistický Kostol nanebovstúpenia Pána (1779, rekonštruovaný 1927), synagóga (začiatok 20. stor.).

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 1. júna 2020.

citácia

Falkušovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/falkusovce