Falkirk

Text hesla

Falkirk [fólkerk] — mesto v Spojenom kráľovstve v Škótsku v dištrikte Falkirk pri prieplave Forth-Clyde; 36-tis. obyvateľov (2015). Bývalé priemyselné stredisko so železiarňami a hlinikárňami prechádzajúce postupnou transformáciou na stredisko obchodu a služieb; priemysel hutnícky (farebná i čierna metalurgia, od 80. rokov 20. stor. v útlme), strojársky (výroba autobusov), petrochemický (výroba motorových olejov), stavebných materiálov, odevný, potravinársky, polygrafický. Ťažba čierneho uhlia a žiaruvzdorných ílov. Cestné a železničné spojenie s Edinburghom.

Vzniklo na strategicky významnom mieste v blízkosti Antoninovho valu (142 – 143 n. l.; zvyšky dodnes zachované), od 1646 kráľovské mesto, privilégiá stratilo počas povstania 1715. V 19. stor. významné obchodné centrum.

Stavebné pamiatky: Callendar House (pôvodný hrad z 1200, neskôr viackrát prestavaný; dnes múzeum), kostol Old Parish Church (1450 – 1892), rotačné lodné zdvíhadlo Falkirk Wheel (2002). Galéria súčasného umenia.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 4. marca 2020.

Falkirk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/falkirk