Faddejevskij

Text hesla

Faddejevskij — polostrov ostrova Koteľnyj ležiaceho v Severnom ľadovom oceáne, najväčšieho ostrova Novosibírskych ostrovov patriacich Rusku (Jakutsko). Rozloha 5 300 km2.

Lemovaný piesčito-ílovitými plytčinami, budovaný metamorfovanými prekambrickými horninami, ako aj paleozoickými a mezozoickými sedimentárnymi horninami (piesky, hliny, prachovce) preniknutými žilami podzemného ľadu. Plochý reliéf, maximálna výška 63 m n. m. Polárna klíma. Viacero termokrasových jazier a kratších riek. Tundrová vegetácia zastúpená prevažne machmi a lišajníkmi. Ťažba pieskov.

Objavený 1805 kupcom Jakobom Sannikovom (*okolo 1780, †po 1812), ktorý sa mylne domnieval, že ide o ostrov. V roku 1811 počas ďalších bádaní na území zistil, že ide o polostrov, však ako ostrov bol Faddejevskij zobrazovaný na kartografických dielach ešte v období okolo 1820, i v súčasnosti ho viaceré zdroje pokladajú za ostrov. Nazvaný podľa poľovníka Faddejeva, ktorý tam postavil prvé zimovisko.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 30. apríla 2020.

Faddejevskij [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/faddejevskij