extracelulárny vírus

Text hesla

extracelulárny vírus — mimobunkový vírus v experimente in vitro v kultivačnom médiu, ktorý sa uvoľnil z infikovanej bunky. Opak: intracelulárny vírus.

Text hesla

extracelulárny vírus — mimobunkový vírus v experimente in vitro v kultivačnom médiu, ktorý sa uvoľnil z infikovanej bunky. Opak: intracelulárny vírus.

Zverejnené v júli 2005.

Extracelulárny vírus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/extracelularny-virus