exteroreceptor

Text hesla

exteroreceptor [lat.] — zmyslové nervové zakončenie, ktoré prijíma podnety z vonkajšieho prostredia; opak interoreceptor.

Zverejnené v júli 2005.

Exteroreceptor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/exteroreceptor