exsikát

Text hesla

exsikát [lat.] — vylisovaná a usušená rastlina určená do herbára; spravidla s údajmi o názve rastliny, mieste a dátume zberu a s menom zberateľa.

Zverejnené v júli 2005.

Exsikát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/exsikat