exsangvinácia

Text hesla

exsangvinácia [lat.] —

1. vykrvácanie, nadmerná strata krvi;

2. výmena krvi dieťaťa pri novorodeneckej žltačke z dôvodu inkompatibility Rh faktora (exsangvinačná transfúzia; vykonáva sa čo najskôr po pôrode).

Text hesla

exsangvinácia [lat.] —

1. vykrvácanie, nadmerná strata krvi;

2. výmena krvi dieťaťa pri novorodeneckej žltačke z dôvodu inkompatibility Rh faktora (exsangvinačná transfúzia; vykonáva sa čo najskôr po pôrode).

Zverejnené v júli 2005.

citácia

Exsangvinácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/exsangvinacia