explozívy

Text hesla

explozívy [lat.] — výbuchové spoluhlásky so záverom, ktorého uvoľnením vznikne vzduchový výbuch (explózia). V slovenčine k nim patria spoluhlásky b, m, p, d, t, n, ď, ť, ň, k, g.

Text hesla

explozívy [lat.] — výbuchové spoluhlásky so záverom, ktorého uvoľnením vznikne vzduchový výbuch (explózia). V slovenčine k nim patria spoluhlásky b, m, p, d, t, n, ď, ť, ň, k, g.

Zverejnené v júli 2005.

Explozívy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/explozivy