exotizmy

Text hesla

exotizmy [gr.] — názvy cudzích reálií, mien, spoločenských, vojenských a i. hodností, častí odevu, jedál, nápojov, folklóru, regionálnych osobitostí a i., ktoré nemožno preložiť do domáceho jazyka, a preto sa používajú v originálnej podobe, napr. harakiri, kambala, gulden, kaftan a i. Exotizmy nie sú totožné s exonymami.

Zverejnené v júli 2005.

Exotizmy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/exotizmy