exotécium

Text hesla

exotécium [gr.] —

1. viditeľná časť peritécia vystupujúca nad povrch stielky;

2. pokožka peľnice, jednovrstvové pletivo pokrývajúce celú peľnicu.

Zverejnené v júli 2005.

Exotécium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/exotecium