exospóra

Text hesla

exospóra [gr.] — výtrus vznikajúci na povrchu špecializovaných orgánov húb, napr. konídioforu.

Text hesla

exospóra [gr.] — výtrus vznikajúci na povrchu špecializovaných orgánov húb, napr. konídioforu.

Zverejnené v júli 2005.

Exospóra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/exospora