exonymá

Text hesla

exonymá [gr.] — prevzaté alebo medzinárodné slová s pravopisnou a výslovnostnou podobou domáceho jazyka, napr. dražé (fr. dragée), imidž (angl. image), tím (angl. team), víkend (angl. weekend), geografické názvy Mníchov (nem. München), Londýn (angl. London), Paríž (fr. Paris), Petrohrad (rus. Sankt-Peterburg), Solún (novogr. Thessaloniki) ap.

Zverejnené v júli 2005.

Exonymá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/exonyma