exogénny

Text hesla

exogénny [gr.] — vonkajší, vznikajúci z vonkajších príčin, mimo organizmu alebo mimo orgánu; opak endogénny.

Text hesla

exogénny [gr.] — vonkajší, vznikajúci z vonkajších príčin, mimo organizmu alebo mimo orgánu; opak endogénny.

Zverejnené v júli 2005.

Exogénny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/exogenny