exemplum

Text hesla

exemplum [lat.] — krátky prozaický žáner objasňujúci určitý morálny pojem alebo problém, demonštrujúci príkladné či neprípustné správanie. Exemplá sú doložené už v antickom písomníctve, v stredovekých kázaniach či v didaktických spisoch, často presiaknuté náboženským významom, ktorý sa však postupne z nich vytrácal a z exempla sa stáva zábavné čítanie so svetskou tematikou.

Zverejnené v júli 2005.

Exemplum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/exemplum