exacerbácia

Text hesla

exacerbácia [lat.] — nové vypuknutie chorobného procesu.

Text hesla

exacerbácia [lat.] — nové vypuknutie chorobného procesu.

Zverejnené v júli 2005.

Exacerbácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/exacerbacia