eurázijský druh

Text hesla

eurázijský druh — rastlinný alebo živočíšny druh, ktorého areál sa rozkladá na území celej Európy a veľkej časti Ázie, napr. borovica lesná (Pinus sylvestris).

Zverejnené v júli 2005.

Eurázijský druh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/eurazijsky-druh