eumetazoa

Text hesla

eumetazoa [gr.], Eumetazoa — vývojový stupeň ríše živočíchy (Animalia). Majú dobre diferencované zárodočné listy a ustálený embryonálny vývin; jednotlivé sústavy a špecializované orgány sa vyvíjajú postupne. Systematicky sem patria dve skupiny: mechúrniky (Radiata) a dvojstranne súmerné živočíchy (Bilateralia).

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 1. februára 2018.

Eumetazoa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/eumetazoa