eufónium

Popis ilustrácie

Eufónium

Text hesla

eufónium [gr.], aj barytónový roh — plechový dychový hudobný nástroj (nátrubkový aerofón) oválneho tvaru. Bol zostrojený v roku 1843 ako barytónový člen skupiny spevorohov, preto býva nesprávne nazývaný aj barytón. Tvarom je podobný basovej krídlovke, líši sa však od nej väčšími rozmermi a širšou trubicou. Je opatrený štyrmi ventilmi, ladený v B, široko menzúrovaný. Má plný a mohutný zvuk, chromatický rozsah od E (i hlbšie od B1) po b1.

V dychovom orchestri hrá často unisono s basovou krídlovkou, v symfonickom orchestri sa používa zriedkavejšie (napr. v dielach novoromantických skladateľov).

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 6. novembra 2020.

Eufónium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/eufonium