Eudorina elegans

Text hesla

Eudorina elegans — druh z radu bičíkaté zelené riasy. Vytvára oválne až guľovité, zvyčajne 32-bunkové cenóbiá s guľovitými alebo oválnymi bunkami. Častý druh vyskytujúci sa v planktóne.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 12. februára 2018.

Eudorina elegans [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/eudorina-elegans