etymón

Text hesla

etymón [gr.] — prvotná podoba alebo význam slova, jeho východiskový alebo základný tvar.

Text hesla

etymón [gr.] — prvotná podoba alebo význam slova, jeho východiskový alebo základný tvar.

Zverejnené v júli 2005.

Etymón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/etymon