etnonymum

Text hesla

etnonymum [gr.] — názov etnika (národa, národnosti, kmeňa), ktorý je vonkajším vyjadrením totožného etnického vedomia príslušníkov daného spoločenstva. Často sa názov, ktorým príslušníci etnika označujú samých seba (endoetnonymum), nekryje s názvom, ktorým dané spoločenstvo označujú príslušníci iných skupín (exoetnonymum), napr.: Albánec – Shqiptar, Armén – Haj, Rakúšan – Österreicher.

Zverejnené v júli 2005.

Etnonymum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/etnonymum