etnografická skupina

Text hesla

etnografická skupina — časť národnosti alebo národa tvorená nositeľmi ľudovej kultúry, ktorí sú spoločensky a kultúrne odlišní od svojho okolia a spojení skupinovým povedomím i skupinovým menom. Na Slovensku sú etnografické skupiny nazvané podľa nárečových znakov (čilejkári), geografického prostredia (horniaci) alebo podľa znakov odevu (kabaničiari).

Zverejnené v júli 2005.

Etnografická skupina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/etnograficka-skupina