etnografická oblasť

Text hesla

etnografická oblasť — osobitný región, ktorý spájajú rovnaké alebo podobné črty ľudovej kultúry. Je výsledkom regionálnych a historických odlišností vo vývoji kultúry, ktoré sa formovali na základe osídlenia, prírodného a hospodársko-spoločenského prostredia a administratívnosprávnych okolností. Etnografické oblasti sa menili v závislosti od historických podmienok. Pri ich vymedzení sa uplatňujú vedecké poznatky, preto sa menili aj podľa vývinu kritérií etnografickej vedy.

Text hesla

etnografická oblasť — osobitný región, ktorý spájajú rovnaké alebo podobné črty ľudovej kultúry. Je výsledkom regionálnych a historických odlišností vo vývoji kultúry, ktoré sa formovali na základe osídlenia, prírodného a hospodársko-spoločenského prostredia a administratívnosprávnych okolností. Etnografické oblasti sa menili v závislosti od historických podmienok. Pri ich vymedzení sa uplatňujú vedecké poznatky, preto sa menili aj podľa vývinu kritérií etnografickej vedy.

Zverejnené v júli 2005.

Etnografická oblasť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/etnograficka-oblast