Etnofilm Čadca

Text hesla

Etnofilm Čadca — festival filmov a videoprogramov venovaný problematike ľudovej kultúry a spôsobu života ľudských spoločenstiev, usporadúvaný od roku 1980 raz za dva roky v Čadci. Prvých 10 ročníkov bola uvádzaná československá, resp. slovenská a česká tvorba, od 11. ročníka (2000) sa koná ako medzinárodné bienále, uvádzajú sa aj diela z ďalších krajín z celého sveta. Základom Etnofilmu Čadca je súťažná prehliadka dokumentárnej, populárno-vedeckej a spravodajsko-publicistickej tvorby, ktorú dopĺňajú tematické projekcie, výstavy a odborné semináre. Poslaním festivalu je uviesť a oceniť diela, ktoré dokumentujú, sprístupňujú a propagujú hodnoty tradičnej kultúry a života ľudí v ich etnickej, sociálnej a regionálnej rozmanitosti.

Zverejnené v júli 2005.

Etnofilm Čadca [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/etnofilm-cadca