etchplén

Text hesla

etchplén [eč-; germánske jazyky > hol. > angl. + lat. > fr. > angl.] — mierne zvlnený zarovnaný povrch georeliéfu, ktorý sa utvára zo staršieho zarovnaného povrchu odnesením hrubej vrstvy zvetranín elúvia, pod ktorým sa obnažuje nezvetrané skalné podložie. Hrúbka zvetranín sa mení v závislosti od odolnosti hornín proti zvetrávaniu, preto je povrch etchplénu viac zvlnený ako povrch pôvodného zarovnaného povrchu pokrytého zvetraninou.

Etchplén bol prvýkrát opísaný v 30. rokoch 20. stor. v Ugande, v súčasnosti sa za etchplén pokladá veľká časť starých zarovnaných povrchov v Európe vrátane stredohorskej rovne, ktorej zvyšky sa vyskytujú v centrálnych polohách väčšiny pohorí Karpát.

Text hesla

etchplén [eč-; germánske jazyky > hol. > angl. + lat. > fr. > angl.] — mierne zvlnený zarovnaný povrch georeliéfu, ktorý sa utvára zo staršieho zarovnaného povrchu odnesením hrubej vrstvy zvetranín elúvia, pod ktorým sa obnažuje nezvetrané skalné podložie. Hrúbka zvetranín sa mení v závislosti od odolnosti hornín proti zvetrávaniu, preto je povrch etchplénu viac zvlnený ako povrch pôvodného zarovnaného povrchu pokrytého zvetraninou.

Etchplén bol prvýkrát opísaný v 30. rokoch 20. stor. v Ugande, v súčasnosti sa za etchplén pokladá veľká časť starých zarovnaných povrchov v Európe vrátane stredohorskej rovne, ktorej zvyšky sa vyskytujú v centrálnych polohách väčšiny pohorí Karpát.

Zverejnené v júli 2005.

Etchplén [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/etchplen