Espinosa Medrano, Juan de

Text hesla

Espinosa Medrano, Juan de, pseudonym El Lunarejo (Pehavý), asi 1629 Calcauso – 13. 11. 1688 Cuzco — peruánsky esejista, dramatik, teológ a filozof, jeden z vrcholných predstaviteľov kulteranizmu. Študoval v seminári v Cuzcu, kde prednášal teológiu a umenie, od roku 1658 pôsobil ako kazateľ v tamojšej katedrále. Bol veľmi dobrý rečník, ovládal gréčtinu a hebrejčinu, do kečuánčiny preložil Vergília.

Napísal viacero náboženských hier, z ktorých vynikajú Milovať vlastnú smrť (Amar su propia muerte, asi 1650) a auto sacramental Márnotratný syn (El hijo pródigo, asi 1657), napísané v kečuánčine. Bol obdivovateľom Luisa de Góngora, ktorému venoval spis Obrana dona Luisa de Góngora, kniežaťa lyrických básnikov Španielska (Apologetico en favor de D. Luis de Gongora principe de los poetas lyricos de España, 1662). Jeho kázne vyšli posmrtne v diele Deviaty div (La novena maravilla, 1695).

Zverejnené v júli 2005.

Espinosa Medrano, Juan de [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/espinosa-medrano-juan-de