erytrocytúria

Text hesla

erytrocytúria [gr.] — vylučovanie červených krviniek močom.

Text hesla

erytrocytúria [gr.] — vylučovanie červených krviniek močom.

Zverejnené v júli 2005.

citácia

Erytrocytúria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/erytrocyturia