erotické piesne

Text hesla

erotické piesne — piesne zamerané na ľúbostné vzťahy muža a ženy. Na Slovensku sú vyjadrované prevažne humornou formou. Erotické piesne mali psychorelaxačnú funkciu, často sa viazali na špeciálne situácie a interpretov, vyvíjali sa ako obradové a zábavné piesne. Prevládali v nich krátke jednostrofové formy spievané na putovný nápev, ich symbolický jazyk bol široko a bohato prepracovaný, často sa vyskytovali dvojzmyselné pomenovania. Prvé záznamy sú v rukopisných zbierkach z 15. – 18. stor., najmä v starších obdobiach však boli z estetických a iných dôvodov cenzurované.

Zverejnené v júli 2005.

Erotické piesne [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/eroticke-piesne