epitrit

Text hesla

epitrit [gr.] — v antickom časomernom veršovom systéme 4-slabičná a 7-mórová stopa realizovaná 3 dlhými a 1 krátkou slabikou. Podľa postavenia krátkej slabiky (◡) v stope sa rozlišuje prvý (◡ — — —), druhý (– ◡ – –), tretí (— — ◡ —) a štvrtý epitrit (— — — ◡).

Zverejnené v júli 2005.

Epitrit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/epitrit