epitomé

Text hesla

epitomé [gr.] — výťah z obsiahlejšieho vedeckého diela; súbor výťahov, zhrnutí, tematický výber. Termín epitomé sa používal najmä na označenie výťahu zo starších historických, právnických a gramatických prác, neskôr kompilačnej práce poskytujúcej prehľad dosiahnutého poznania v istom odbore.

Zverejnené v júli 2005.

Epitomé [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/epitome