epidurálny

Text hesla

epidurálny [gr.] — nachádzajúci sa nad tvrdou mozgovou blanou (dura mater). Odtlačením tvrdej mozgovej blany od kosti vzniká epidurálny priestor (napr. pri epidurálnom krvácaní), v ktorom môže vzniknúť napr. epidurálny absces, epidurálny hematóm ap.

Text hesla

epidurálny [gr.] — nachádzajúci sa nad tvrdou mozgovou blanou (dura mater). Odtlačením tvrdej mozgovej blany od kosti vzniká epidurálny priestor (napr. pri epidurálnom krvácaní), v ktorom môže vzniknúť napr. epidurálny absces, epidurálny hematóm ap.

Zverejnené v júli 2005.

citácia

Epidurálny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/epiduralny