entomóza

Text hesla

entomóza [gr.] — všeobecné označenie chorôb vyvolaných parazitickým hmyzom a roztočmi; → ektoparazitózy.

Text hesla

entomóza [gr.] — všeobecné označenie chorôb vyvolaných parazitickým hmyzom a roztočmi; → ektoparazitózy.

Zverejnené v júli 2005.

citácia

Entomóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/entomoza