endoparazit

Text hesla

endoparazit [gr.] — vnútorný parazit; parazit žijúci vnútri tela iného organizmu (medzihostiteľa, hostiteľa), ktorého tkanivá a produkty metabolizmu potrebuje na svoj život alebo na rozmnožovanie, čím poškodzuje zdravie hostiteľa a oslabuje ho, spravidla ho však neusmrcuje.

Podľa miesta výskytu sa endoparazity rozdeľujú na črevné (napr. škrkavky v tráviacej sústave), krvné (napr. malarické plazmódiá v červených krvinkách), tkanivové (vo vnútorných orgánoch), kožné a podkožné (napr. larvy motolíc v podkožných tkanivách) a dutinové (napr. v ústnej dutine).

Opak: ektoparazit.

Zverejnené v júli 2005.

Endoparazit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/endoparazit