endomycétovité

Text hesla

endomycétovité [gr.], Endomycetaceae — čeľaď z triedy endomycéty, rad Saccharomycetales. Huby s dobre vyvinutým alebo chýbajúcim podhubím (vtedy vegetatívne bunky postranne pučia). Prevažne guľovité vrecká sa tvoria jednotlivo alebo v krátkych nepravidelných retiazkach priamo z vegetatívnych buniek. Saprotrofické; v prírode sa vyskytujú na substrátoch obsahujúcich cukor (napr. druh Endomyces magnusii na živici drevín).

Zverejnené v júli 2005.

Endomycétovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/endomycetovite