endogonovité

Popis ilustrácie

Endogona hrachovitá

Text hesla

endogonovité, Endogonaceae — čeľaď plesní. Majú charakteristické sporokarpy veľkosti hrachu až lieskového orecha tvorené spleťou hubových vláken produkujúcich výtrusy zygospóry a chlamydospóry. Saprotrofické; vyskytujú sa najmä v pôde. Druhy rodu endogona (Endogone) žijú v endotrofnej mykoríze s druhmi z čeľade lipnicovité. Endogona hrachovitá (Endogone pisiformis) sa vyskytuje v humuse na zemi, na vlhkých listoch alebo v ihličí; jej sporokarpy vyhľadávajú lesné živočíchy.

Zverejnené v júli 2005.

Endogonovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/endogonovite