endodiurnálny rytmus

Text hesla

endodiurnálny rytmus — vnútorný biologický rytmus, napr. tep, telesná teplota a i.

Text hesla

endodiurnálny rytmus — vnútorný biologický rytmus, napr. tep, telesná teplota a i.

Zverejnené v júli 2005.

citácia

Endodiurnálny rytmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/endodiurnalny-rytmus