endochória

Text hesla

endochória [gr.] — rozširovanie semien alebo plodov rastlín prostredníctvom tráviaceho traktu živočíchov. Semeno je obalené nestráviteľným endokarpom (oplodím kôstkovíc) alebo nestráviteľným osemením malvíc.

Text hesla

endochória [gr.] — rozširovanie semien alebo plodov rastlín prostredníctvom tráviaceho traktu živočíchov. Semeno je obalené nestráviteľným endokarpom (oplodím kôstkovíc) alebo nestráviteľným osemením malvíc.

Zverejnené v júli 2005.

Endochória [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/endochoria