enácia

Text hesla

enácia [lat.] —

1. vydutina pokožkovej bunky, šupinovitý alebo ostnatý výrastok na pôvodne hladkej stonke vyhynutých, fylogeneticky najprimitívnejších cievnatých rastlín ryniorastov;

2. výrastok na spodnej strane listu rastliny napadnutej vírusom (najmä na viniči hroznorodom).

Zverejnené v júli 2005.

Enácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/enacia