Emilia-Romagna

Popis ilustrácie

Poloha

Text hesla

Emilia-Romagna [-ňa] — administratívna oblasť, kraj v severnom Taliansku pri pobreží Jadranského mora; 22 123 km2, 4,4 mil. obyvateľov (2022), administratívne stredisko Bologna. Severnú a severovýchodnú časť vypĺňa Pádska nížina, južnú a juhozápadnú časť Severné Apeniny (→ Apeniny). Väčšina územia má mierne, subkontinentálne podnebie s horúcimi vlhkými letami a so studenými zimami, pobrežie má subtropické podnebie. Ročný úhrn zrážok v nížinách sa pohybuje v rozmedzí 650 – 800 mm, v horských oblastiach 1 500 – 2 000 mm. Oblasť je odvodňovaná Pádom s jeho pravostrannými prítokmi. Na nížine je viacero zavlažovacích kanálov.

Emilia-Romagna je hospodársky rozvinutá oblasť, jeden z najprosperujúcejších krajov Talianska s dominantným potravinárskym a strojárskym priemyslom a s rozvinutým poľnohospodárstvom. Vyrába sa tam okolo 45 % štátnej produkcie cukru, významná je produkcia vína a syrov, v provincii Modena sa vyrába pravý balzamikový ocot podľa stáročnej tradície, provincie Reggio Emilia a Parma sú domovom pravého parmezánu, v provincii Parma sa vyrába parmská šunka, mesto Parma je sídlom potravinárskej skupiny Barilla, jedného z najväčších výrobcov cestovín na svete. Strojársky priemysel je zameraný na výrobu dopravných prostriedkov a čerpadiel, ďalej je zastúpený kovoobrábací, elektrotechnický (výroba vysokotlakových čističov a priemyselných vysávačov), chemický, keramický (v blízkosti Modeny jedno z najväčších centier výroby keramických dlaždíc na svete) priemysel, priemysel stavebných materiálov (najmä cementársky), petrochemický a ťažobný (ťažba ropy, zemného plynu, kamennej soli z morských salín) priemysel. Pestuje sa pšenica, cukrová repa, ryža, vinič, zelenina, ovocné dreviny; je rozvinutý chov hovädzieho dobytka, ošípaných. Územie je vyhľadávaným turistickým regiónom s početnými historickými mestami a morskými kúpeľmi (Rimini, Cesenatico, Cattolica a i.).

Systém dopravnej infraštruktúry pozostáva zo siete železníc, ciest a diaľnic, z letísk a vodných ciest riek a morí. Kraj je najdôležitejším obchodným strategickým bodom krajiny, Bologna je železničným uzlom primárneho významu na severe a jej nákladná stanica je najväčšia v Taliansku z hľadiska objemu dopravy. Viaceré z hlavných diaľnic krajiny sa zbiehajú v historickej oblasti Emilia, prístav Ravenna je jedným z najväčších prístavov v Jadranskom mori.

Väčšie mestá: Bologna, Parma, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Forli, Piacenza.

Administratívna oblasť Emilia-Romagna vznikla spojením historických oblastí Emilia a Romagna.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 19. júla 2023.

Emilia-Romagna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/emilia-romagna