Emilia

Text hesla

Emilia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď astrovité. Do 60 cm vysoké trvalky alebo letničky pochádzajúce z tropickej Afriky, Indie a Polynézie. Má spodné kopijovité alebo perovito zárezovité sivasté listy, horné podlhovasté až vajcovité objímavé listy a červené, purpurové alebo oranžové jazykovité kvety usporiadané v úboroch, plod nažka. Patrí sem okolo 100 druhov, napr. na teplých výslnných stanovištiach sa pestujú Emilia coccinea s oranžovými alebo červenými úbormi a Emilia sonchifolia s purpurovými alebo červenými úbormi.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 12. februára 2018.

Emilia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/emilia