emfáza

Text hesla

emfáza [gr.] — citový dôraz vo vete, pri ktorom používateľ poukazuje na závažnosť faktu zmenou farby hlasu i artikulácie, klesavo-stúpavou či tónovo nadnesenou melódiou a nápadne predĺženými samohláskami. Emfáza sa uplatňuje zvyčajne vo vzrušenom rozhovore, ako aj v rozhlasových a televíznych športových reportážach (Góóól! Výý-bor-ne! To je nááádherné).

Zverejnené v júli 2005.

Emfáza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/emfaza