elektrotropizmus

Text hesla

elektrotropizmus [gr.], galvanotropizmus — vitálny pohyb pevne prisadnutej rastliny alebo mikroorganizmu v smere podráždenia elektrickým prúdom. Pri zavedení slabého jednosmerného elektrického prúdu do protiľahlých strán niektorého rastlinného orgánu alebo pri vložení týchto orgánov do elektrického poľa sa rastliny slabo ohýbajú podľa smeru pretekania elektrického prúdu, pričom korene sú pozitívne (smerujú k zdroju podráždenia) a stonky a koleoptila negatívne (smerujú od zdroja podráždenia) elektrotropické.

Zverejnené v júli 2005.

Elektrotropizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-29 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/elektrotropizmus