elatív

Text hesla

elatív [lat.] — druhý alebo tretí stupeň prídavného mena alebo príslovky vyjadrujúci vysokú mieru vlastnosti bez porovnania (starší človek, s najväčšou pravdepodobnosťou). Elatív vzniká aj pridaním predpony (prekrásny, pramálo) alebo prípony (velikánsky); v ugrofínskych jazykoch jeden z pádov označujúci pohyb znútra von.

Zverejnené v júli 2005.

Elatív [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/elativ