ejektozóm

Text hesla

ejektozóm [lat. + gr.] — biol. valcovité teliesko tvorené husto navinutým, 300 – 400 nm dlhým pásikom, uložené na stenách hltančeka, okolo ústia alebo pozdĺž ventrálnej ryhy kryptomonád. Pri podráždení sa prudko vymršťuje, čím sa bunka rýchlo a náhle pohybuje smerom dozadu.

Zverejnené v júli 2005.

Ejektozóm [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ejektozom