efemérny tok

Text hesla

efemérny tok, občasný tok — vodný tok utvárajúci sa na povrchu Zeme sporadicky, len v špecifických situáciách (najmä po výdatnejších zrážkach, topení snehu, ľadovca ap.).

Efemérne toky sú časté aj na Slovensku a viažu sa zväčša na malé iniciálne povodia bez výdatnejších zdrojov podzemnej vody, vznikajú často v miestach ryhovej erózie a časom utvárajú hlboké výmole až strže. Niektorí autori považujú za efemérny tok len občasný tok napájaný výlučne prívalovými zrážkami v aridných a semiaridných podmienkach; takéto toky sa formujú maximálne niekoľko dní v roku, niekde len raz za niekoľko rokov, v čase existencie však mávajú i veľmi veľký prietok a veľmi veľkú dĺžku, niekedy utvárajú rozsiahle siete s povodiami s rozlohou niekoľko sto až niekoľko tisíc km2. V mieste efemérneho toku je väčšinu roka iba suché koryto nazývané vádí (severná Afrika), donga (južná Afrika), creek (Austrália), mullah (India), arroyo a gully (USA).

Zverejnené v júli 2005.

Efemérny tok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/efemerny-tok