efarmóza

Text hesla

efarmóza [gr.] — bot. vzájomná podobnosť fylogeneticky nepríbuzných skupín rastlín rastúcich v rovnakom prostredí; → efarmonické vlastnosti rastlín.

Text hesla

efarmóza [gr.] — bot. vzájomná podobnosť fylogeneticky nepríbuzných skupín rastlín rastúcich v rovnakom prostredí; → efarmonické vlastnosti rastlín.

Zverejnené v júli 2005.

Efarmóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/efarmoza