Ecc

Text hesla

Ecc — skratka Knihy kazateľovej odvodená z označenia Ecclesiastes (→ Biblia).

Text hesla

Ecc — skratka Knihy kazateľovej odvodená z označenia Ecclesiastes (→ Biblia).

Zverejnené v júli 2005.

citácia

Ecc [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ecc