Džihlam

Text hesla

Džihlam [urdsky], hindsky Džhélam, anglicky Jihlam, Jhelum — rieka v severozápadnej Indii a severovýchodnom Pakistane, pravostranný prítok Čanábu; dĺžka 724 km, rozloha povodia 55 000 km2, priemerný ročný prietok 900 m3/s. Pramení na svahoch horského chrbta Pír Pandžál (západná časť Nízkych Himalájí). Rieka je využívaná energeticky a na zavlažovanie (priehrada a vodná elektráreň Mangla). Je splavná od stredného toku po ústie (160 km). Väčšie mestá na rieke: Šrínagar (India), Džihlam (Pakistan).

Zverejnené v júli 2005.

Džihlam [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dzihlam