džigetaj

Text hesla

džigetaj, Equus hemionus hemionus — jeden zo štyroch v súčasnosti žijúcich poddruhov divého somára ázijského (Equus hemionus) z triedy cicavce (Mammalia), rad nepárnokopytníky (Perissodactyla), čeľaď koňovité. Vyskytuje sa v stepiach a polostepiach juhozápadného Mongolska a severnej Číny. Má 200 – 250 cm dlhé telo (výška v kohútiku 120 – 130 cm, hmotnosť okolo 200 kg; samice sú väčšie ako samce), tmavohnedú až červenožltú srsť s tmavým pásom na chrbte, tmavú krátku hrivu a na konci tmavý, 30 – 49 cm dlhý chvost. Živí sa rastlinnou potravou, v obdobiach sucha ožiera aj drevnaté časti vegetácie. Žije v malých stádach (sociálne vzťahy vnútri stáda nie sú veľmi silné), samice po 320- až 340-dňovej gravidite rodia jedno mláďa, ktoré s nimi zostáva dva roky. Dožíva sa okolo 15 rokov. Druh je ohrozený vyhynutím najmä v dôsledku strát prirodzených biotopov ich premenou na poľnohospodárske plochy.

Zverejnené 24. júna 2024.

Džigetaj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dzigetaj