džavotanie

Text hesla

džavotanie — predstupeň vývinu reči u detí medzi 5. a 9. mesiacom života, štádium, v ktorom dieťa získava hláskový materiál neskoršej reči. Pri džavotaní, ktoré nadväzuje bezprostredne na detský krik, dieťa vytvára rozmanité zvuky a zvukové spojenia veľmi podobné hláskam a hláskovým spojeniam ľudskej reči. Medzi nimi sa podľa polohy artikulačných orgánov môžu vyskytovať i hlásky menej obvyklé – mľaskavé, chrčivé, piskľavé a i. Tieto zvuky sú veľmi premenlivé, vo svojej rozmanitosti pripomínajú hlásky používané v najrozličnejších jazykoch sveta. Niekedy sa označujú ako prahlásky.

Zverejnené v júli 2005.

Džavotanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dzavotanie